Previous Frame Next Frame

inteh vaš partner

Bavimo se uslužnim djelatnostima koje se odnose na informacione tehnologije i računare. Osnovne aktivnosti naših zaposlenih su dizajn, izvođenje i konsultantske usluge vezane za razvoj i prodaju softverskih i hardverskih rješenja, kako sopstvenih tako i partnerskih.

Inteh d.o.o.

Veselina Masleše 1
78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Uprava

Tel/Fax: 051 328 690
E-mail: office@inteh.ba

Test centar

Veljka Mlađenovića bb
78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel: 051 328 691
Fax: 051 328 692
E-mail: testcentar@inteh.ba

Popusti na Microsoft ispite do 50%!

Više na linku

 

JIB: 4400835290002
IB: 400835290002
Ž.r. 555 007 00000735 89 Nova banka
Ž.r. 551 790 22221760 78 UniCredit Bank

Testiranje kandidata se obavlja utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 08:30 do 15:30 h.

Tel: 051 328-691
testcentar@inteh.ba