Usluge Šta Vam nudimo

Razvoj softvera po narudžbi

Naše i partnerske softverske pakete prilagođavamo potrebama naših klijenata, jer znamo da svako poslovanje ima svoje specifičnosti. Naša softverska rješenja razvijena su sa na najnovijim alatima i tehnologijama, a nezavisna su od platforme na kojoj se izvode.

Prodaja softvera i hardvera

Bavimo se prodajom hardverskih i softverskih proizvoda različitih proizvođača za potrebe vašeg kancelarijskog poslovanja. Uz prodaju, bavimo se i uslugama instalacije i održavanja naše opreme.

Usluge testiranja PearsonVUE testing centara

Ovlašten smo centar za polaganje ispita iz programa VUE test centra (www.vue.com ).

Detaljnije

Testiranje kandidata se obavlja utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 08:30 do 15:30 h.

Tel: 051 328-691
testcentar@inteh.ba